Pristup kamerama na našoj lokaciji

Trenutno je pristup kamerama moguć samo korištenjem "Internet Explorer" preglednika.

Za pristup kamerama, potrebno je instalirati dodatni program u Vaš preglednik

Kliknite na "Install This Add-on for All Users on This Computer..."

Kliknite na "Install"

Pod ID upišite "demo"

Pod Password upišite "demo"

Pod Network type odaberite "LAN"

Kliknite ovdje za pristup kamerama